Životopis Petr

Mgr. Petr Kolař

  • varhaník, sbormistr, ředitel kůru a hudební pedagog
  • narozen 6.4. 1968, Prostějov

 

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu. Úspěšně se též zúčastnil i několika mezinárodních varhanních soutěží (1988 Brno II.cena, 1989 Pražské jaro III.cena, 1991 Deventer I.cena)

Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany a improvizaci na Konzervatoři v Brně.

V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 1995 – 2002 byl také sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Od roku 2001 je sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda Brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. Sólově vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).

Pravidelně spolupracuje se Státní filharmonií Brno a různými komorními ansámbly a sbory –  Moravan, PSMU, BAS a další. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na místním letišti.

 

Diskografie

A.Dvořák
Z. Pololáník
Mše D dur
Te Deum
(Antiphona 1996)
Ch. Gounod Slavnostní mše ke cti svaté Cecílie
(Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2007)
Ave Maria světových autorů (Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2007)
Deus caritas est Hudba papežské bohoslužby
(Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2007)
150.let Besedy brněnské Záznam koncertu
(Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská 2010)
A.Dvořák Biblické písně
(Musica sacra 2011)

 

Literatura

http://www.konzervatorbrno.eu/index.php?id=u-14