Historie (1998-2009)

Historie (1998-2009)

Velikonoční neděle 2004 005-ořez

Začal působit při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od roku 1998, kdy sem   přešel z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Členskou základnu tvoří po většině amatérští zpěváci se zájmem o provozování duchovní hudby. Sbor se připravuje při pravidelných středečních zkouškách 18.30 – 21.00. Vystupuje během celého církevního roku při slavnostních bohoslužbách v brněnské katedrále, při koncertech a přehlídkách duchovní hudby na různých místech naší republiky a v zahraničí. S již tradičně vřelým přijetím se setkává vystoupení sboru při adventních koncertech v Rakousku.  Repertoár sboru tvoří zejména latinské kompozice F.X.Brixiho, A.Dvořáka, Ch.Gounoda, J.Haydna, W.A.Mozarta, A.Rejchy, L.Vierna a dalších.  Výběr repertoáru je podřízen potřebám církevního roku.

V roce 2000 uvedl sbor premiéru Konické mše Z.Pololáníka komponované  k výročí města Konice. Pro vánoce 2002 připravil premiéru České vánoční mše Co se stalo v Betlémě Vojtěcha Javory. V roce 2004 sbor vystoupil na Středoevropských katolických dnech v Mariazell.V roce 2007 sbor nastudoval u příležetosti výročí brněnského biskupství Slavnostní mši ke cti svaté Cecílie Ch. Gounoda.  V roce 2009 zpíval sbor při Mši svaté celebrované papežem Benediktem XVI. na letišti v Brně- Tuřanech.

Sbor pravidelně spolupracuje s varhaníkem Davidem Postráneckým a také s orchestrem katedrály sv. Petra a Pavla. Sbor se podílel na realizaci dvou Cd nosičů s nahrávkou Ch.Gounod Mše ke cti svaté Cecílie a hudby z brněnské papežské mše s názvem Deus caritas est. Obě zmíněná Cd jsou k dostání v brněnské katedrále.

V čele sboru stojí po celou dobu jeho existence profesor brněnské konzervatoře, varhaník a dirigent Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály.