Učíme se doma

Upozornění: Zde uvedené nahrávky a texty jsou pořízeny vlastními silami členů Dómského smíšeného sboru Brno a slouží pouze pro účel nácviku skladeb ve sboru. Jakékoliv jiné použití zde uvedených materiálů, než pro výše uvedený účel, může být realizováno pouze s výslovným souhlasem správce tohoto webu, RNDr. Petr Kubáta (viz. kontakty). Autoři webu nenesou zodpovědnost za využití nahrávek a zde zveřejněných textů pro jiné účely a nenesou ani zodpovědnost za případné věcné či jiné chyby v materiálech obsažené a z nich plynoucí důsledky.