Dómský smíšený sbor Brno

Novoroční koncert 2012 ve Křtinách 030

Dómský smíšený sbor Brno

působí při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Sbor vnikl v roce 1998 a v současnosti čítá 45 zpěváků. Dirigentem sboru je  Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru a varhaník brněnské katedrály.

Dómský sbor se věnuje především hudbě liturgické a doprovází tak církevní slavnosti konané nejen v brněnské katedrále. Dále se sbor věnuje i koncertní činnosti jak v České republice, tak i v zahraničí – Rakousko, Itálie, Maďarsko … Spolupracuje s Orchestrem brněnské katedrály a Brněnským filharmonickým sborem Beseda brněnská.

V roce 2009 se Dómský sbor stal součástí Katedrálního sboru, který doprovázel Papežskou mši slouženou Benediktem XVI. při jeho návštěvě Brna 27. září 2009.